Przejdź do treści
fot. P.F. Matysiak
 • Kto jest najważniejszy przy stole?
  • Tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to sędzia, o ile ktoś go poprosi do stolika. Jeżeli go nie ma, to wszyscy  gracze są równie ważni.
 • Jakie obowiązki mają gracze?
  • Jeżeli przy stole jest stała para, to ona odpowiada za zachowanie procedur przy stole, m.in. za sprawdzenie w “pierniczku” czy nazwiska graczy i numery rozdań się zgadzają czy pudełko z kartami jest prawidłowo położone na stole.
 • Kto zapisuje wynik?
  • W przepisach nie jest podane kto powinien wynik wpisywać. Przepisy jasno mówią, że za prawidłowy zapis odpowiedzialni są wszyscy gracze przy stoliku. I dlatego zawsze gracz strony przeciwnej powinien wynik zatwierdzić.
 • Kto przenosi karty na kolejny stół?
  • Za przenoszenie kart na kolejny stół jest odpowiedzialny gracz N. Nie ma tu znaczenia, czy przy stole jest stała para, czy też obie są ruchome.
 • Kto przesuwa tacę licytacyjną przy grze na zasłonach?
  • Za zamknięcie zasłony przed grą odpowiedzialni są gracze na pozycjach W i S. Zasłona powinna zostać zamknięta przed wyjęciem kart z pudełka. Za przesuwanie tacy licytacyjnej odpowiedzialni są gracze na pozycjach N i S. Natomiast tylko rozgrywający i dziadek mogą otwierać przesłonę i inicjować jej otwarcie, czyli zapukać aby druga strona ją otworzyła.

Przy każdej nieprawidłowości przy stoliku – poproś sędziego. Nigdy nie decyduj sam!

1/ Wist odkrytą kartą z niewłaściwej ręki

 • Rozgrywający może zaakceptować wist i:
  • prosi partnera o wyłożenie “dziadka” i dokłada kartę ze swojej ręki /czyli druga karta w tej lewie to karta rozgrywającego/
  • wykłada swoją kartę i sam staje się “dziadkiem”
 • Rozgrywający nie akceptuje wistu – karta wistu staje się kartą przygwożdżoną i:
  • rozgrywający może nakazać wistującemu wist w kolor karty. Jeśli zawodnik nie jest w stanie spełnić żądania rozgrywającego (w kolorze wistu ma renons) to może zawistować dowolną kartą. Karta przygwożdżona zostaje podjęta.
  • rozgrywający może zakazać wistu w kolor karty. Zakaz utrzymuje się do momentu aż partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu. Karta przygwożdżona zostaje podjęta.
  • rozgrywający może nie podejmować żadnej decyzji, wtedy wist można oddać w dowolny kolor. Karta przygwożdżona nadal leży na stole.
   /Rozgrywający może ponownie podejmować decyzję za każdym razem kiedy partner wykraczającego dojdzie do ręki!/

Karta przygwożdżona musi być dołożona przy pierwszej sposobności:

 • do koloru
 • jako wyrzutka nie do koloru
 • jako karta wyjścia

2/ Fałszywy renons

W momencie pojawienia się na stole karty nie do koloru mamy możliwość zapytania, czy nie jest to przypadkiem fałszywy renons, ale zapytać mogą tylko:

 1. rozgrywający obrońcę,
 2. dziadek rozgrywającego,
 3. obrońcy rozgrywającego i siebie nawzajem

Fałszywy renons jest uprawomocniony gdy wykraczający lub jego Partner dołoży dowolną kartę w następnej lewie lub gdy strona wykraczająca deklaruje lub zrzeka się lew słownie.

Przekazanie lew stronie niewykraczającej:
<DWIE LEWY> gdy wykraczający wziął lewę, w której popełnił fałszywy renons, to ta lewa i jedna z lew później zabranych przez parę wykraczającą (jeżeli takie były) zostają przekazane stronie niewykraczającej;
<JEDNA LEWA> gdy wykraczający nie wziął lewy, w której popełnił fałszywy renons, ale zabrał ją jego partner lub para ta wzięła jakąś z późniejszych lew to jedna lewa zostaje przekazana stronie niewykraczającej.

Jeżeli nie nastąpiło uprawomocnienie, to karta fałszywego renonsu musi zostać poprawiona na prawidłową. Karta błędnie zagrana przez obrońców zostaje normalną karta przygwożdżoną. Natomiast karta poprawiana przez rozgrywającego wraca do jego ręki lub puli kart dziadka.

W następujących sytuacjach po uprawomocnieniu fałszywego renons nie następuje automatyczne przekazanie lew:

 1. para wykraczająca nie wzięła lewy z fałszywym renonsem ani żadnej z kolejnych,
 2. był to kolejny fałszywy renons, w tym samym kolorze, popełniony przez tego samego gracza, a pierwszy z nich został uprawomocniony i na jego podstawie zostały automatycznie przekazane lewy,
 3. fałszywy renons został popełniony przez niezagranie karty przygwożdżonej lub karty z dziadka,
 4. fałszywy renons został popełniony w 12 lewie i wówczas zostaje tylko poprawiony,
 5. uwagę na fałszywy renons zwrócono po zakończeniu rundy,
 6. uwagę na fałszywy renons zwrócono po zgłoszeniu przez stronę niewykraczającą zapowiedzi w kolejnym rozdaniu,
 7. obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu i oba zostały uprawomocnione.

3/ Karta przygwożdżona

Karty przygwożdżone dzielimy na:

 • normalna karta przygwożdżona – każdy honor lub jakakolwiek karta odsłonięta wskutek celowego zagrania (na przykład wyjście poza kolejnością)
  Karta musi być zagrana przy pierwszej przepisowej sposobności wyjścia, dodania do koloru, zrzutki lub przebitki.
 • podrzędna karta przygwożdżona – pojedyncza blotka odsłonięta nieumyślnie
  Nie można zagrać innej blotki w tym kolorze dopóki nie zagramy karty przygwożdżonej, ale wolno zamiast niej zagrać honor. 

Jeżeli kolejność wyjścia przypada na partnera osoby mającej normalną kartę przygwożdżoną, to nie wolno mu dokonać zagrania dopóki rozgrywający nie oświadczy, jakiego dokonał wyboru. Rozgrywający może:

 1. nakazać albo zakazać wyjścia w kolor karty przygwożdżonej:
  1. jeżeli rozgrywający zakaże wyjścia w kolor karty przygwożdżonej, to ten zakaz utrzymuje się tak długo, jak długo ten obrońca utrzymuje się przy wyjściu;
  2. jeżeli rozgrywający dokona wyboru nakazu lub zakazu wyjścia w kolor karty przygwożdżonej, to karta ta przestaje być kartą przygwożdżoną i zostaje podjęta do ręki obrońcy, a obrońca może zagrać dowolną kartę w tej lewie (nie musi być to karta, która była do tej pory przygwożdżona);
 2. nie egzekwować nakazu ani zakazu wyjścia w kolor karty przygwożdżonej i wówczas obrońca może zagrać w dowolny kolor, a karta partnera cały czas zostaje normalną kartą przygwożdżoną.