Przejdź do treści
 • spod figury – czwarta najlepsza
 • z sekwensu – najwyższa
 • z sekwensu wewnętrznego – najstarsza karta z sąsiadujących
 • z dubla- najwyższa
 • z trzech blotek – środkowa a następnie wyższa
 • z czterech blotek – najstarsza a następnie najniższa
 • spod figury – czwarta najlepsza
 • z sekwensu – najwyższa
 • z sekwensu wewnętrznego – najstarsza karta z sąsiadujących
 • z dubla- najniższa
 • z trzech blotek – środkowa a następnie niższa
 • z czterech blotek – druga od góry
  a następnie wyższa
 • spod figury – trzecia lub piąta
 • z sekwensu – najwyższa
 • z sekwensu wewnętrznego – druga z kart sąsiadujących
 • z dubla- najniższa
 • z trzech blotek – najwyższa a następnie środkowa
 • z czterech blotek – najstarsza a następnie najniższa

inne ustalenia: wist na BA: “silna dycha” – z sekwensu wewnętrznego: AW10x, KW109.

 • ilościówki dokładamy według zasady:

  mała karta – duża karta = parzysta liczba kart
  duża karta – mała karta = nieparzysta liczba kart
 • jakość koloru pokazujemy:

  mała karta = zachęca (mam figury)
  duża karta = zniechęca (nie mam figur)
 • wysoka blotka sygnalizuje posiadanie wartości w wyższym z pozostałych 2 kolorów (nie kolor wistu i nie atu)
 • niska blotka sygnalizuje posiadanie wartości w niższym z pozostałych 2 kolorów
 • parzysta niska karta wskazuje wartości w kolorze bezpośrednio niższym od koloru karty zrzucanej
 • parzysta wysoka karta wskazuje wartości w kolorze bezpośrednio wyższym od koloru karty zrzucanej
 • nieparzysta karta jest zrzutką bezpośrednią

Dobre rady dla początkującego

Wist – gra w kolor

1/ Nie wychodzimy spod pustego króla
2/ Nie wychodzimy z pustego asa
3/ Nie wistujmy z Ax, Kx, Dx, Wx
4/ Kontra Lightnera (nie licytowaliśmy): w pierwszy kolor dziadka
5/Jeśli Partner nie licytował i kontruje końcówkę Opsów, to wychodzimy w najdłuższy kolor lavintalowo
6/ Jeśli przeciwnicy mają nadwyżki – wist agresywny ze słabej ręki
7/ Do wyboru: trzeci król i trzecia dama – lepiej: blotka spod króla
8/ Do wyboru: czwarty król i czwarta dama – blotka spod damy
9/ Wist w singla (najpierw pomyślmy czy nie ma nic lepszego):
– Nie, jeśli opsy uzgodnili wcześniej fit, oraz jeśli licytował ten kolor prawy przeciwnik
– Można, jeśli nie był kolor licytowany
– Raczej nie, jeśli Partner coś licytował
– Raczej nie, jeśli mamy bokiem sekwens honorowy
– Nie, jeśli mamy bokiem asa, a opsy grają szlemika
10/ Wist w dubla: jeśli mamy zatrzymanie w atu, ale nie z konfiguracji: Wx, Dx, Ax
11/ Wist w atu:
– Opp pokazał dwa kolory (ale jeśli mamy 4 atuty z figurą – to nie)
– Gdy wybrano grę w atu a nie BA
– Gdy grają na 7 atutach
– Opp negatywnie potwierdził kolor
– Po licytacji opsów: 1 ba – 2 trefle – 2 kier (pik) – pas
– Jeśli mamy figury w drugim kolorze opsów
– Po otwarciu Partnera 1 BA
12/ Jeżeli przeciwnicy:
– licytowali silnie, mają fit i mają boczny kolor roboczy: wist agresywny (na pewno nie w atu)

Wist na BA

Najlepszy wist to wist z najdłuższego koloru.

1/ Partner licytował kolor, opsy grają 3BA, partner – kontra:
– nie w kolor partnera, najlepiej w swoją krótkość (bez figur)
2/ Partner licytował kolor, przy pytaniu o trzymanie Partner dał kontrę:
– nie w kolor Partnera
3/ Partner nie licytował, opsy grają 3BA, partner – kontra
– w krótszy /słabszy/ starszy
4/ Partner licytował np. kier, my np. pik, opsy grają 3BA, partner – kontra
– w nasz kolor (piki)
5/ Kontra Lightnera:
– w pierwszy kolor dziadka
6/ Licytacja 1 BA – 3 BA – wist agresywny w kolor starszy
7/ Na 2 BA – wist pasywny
8/ Kiedy wist górną kartą z sekwensu utrzymuje się, kontynuujemy najniższą kartą sekwensu
9/ Kolor, w którym mniej kart dzieli figurę od najbliższej blotki
10/ Ze słabej karty z koloru z figurą
11/ Z mocnej karty wist pasywny jeśli nie ma longera

Inne zasady:

Po otwarciu 3BA (Gambling) wistujemy agresywnie, w Asa lub króla.
Kontra Partnera na splintera żąda wistu w młodszy z nielicytowanych kolorów /ale należy to uzgodnić z Partnerem/.