Przejdź do treści

Reguła 2 i 3

Reguła opracowana przez Culbertsona określa wysokość otwarć zaporowych. Otwierając na wysokości trzech lub czterech, powinniśmy mieć rękę, że bez pomocy partnera, przy przeciętnych układach, wpadniemy po partii nie więcej niż bez dwóch, a przed partią bez trzech.

Reguła 7

Ile razy przepuścić z jednym stoperem grając BA. Dodaj liczbę kart swoich i dziadka w kolorze ataku i odejmij ją od siedmiu.
Wynik da ilość razy jaką musisz przepuścić.

Określa, jaka ręka kwalifikuje się do wejścia po otwarciu RHO.
Od sumy liczby kart w twoich dwóch najdłuższych kolorach odejmij liczbę lew ujemnych twojej ręki.
Wejdź do licytacji jeśli wynik równa się lub jest większy od 2 i masz co najmniej 6 PC w tych kolorach.

Czy zamienić kontrę wywoławczą Partnera na karną.
Ilość kart + ilość honorów w kolorze atutowym Opsów w twojej ręce + wysokość kontraktu równa/ się
lub większa jest od 9 – PAS /ale KD, KW DW sec to 1 honor, KDW, DW10 sec to 2 honory/
Np. Opsy ? 2kier, Partner x
1/ D3, AW973, 2, DW975 5+2+2= 9 PAS
2/ D3, A9732, 2, DW975 5+1+2= 8 licytuj 3 trefl
Reguła siedmiu
Określa, ile razy przepuścić z jednym stoperem (asem), grając BA.
Odejmij w kolorze wistu:
7 – suma kart twoich i dziadka = ile razy przepuścić
Np. masz w ręku A85, w stole 72 = 5 kar. Przepuść 2 razy.

Po wiście Partnera z czwartej najlepszej odejmij od jedenastu numer określający rangę blotki wistu. Od otrzymanej różnicy odejmij łączną liczbę kart starszych od niej w jej kolorze, a leżących na stole i będących w twoim ręku. Otrzymany wynik jest ilością kart starszych od karty wistu, które znajdują się w tym kolorze w ręce rozgrywającego.

Czy możliwy jest przymus? Policz lewy przegrywające. Policz swoje pewne lewy i dodaj do przegrywających. Dodaj do tego ilość kart, jakie musi utrzymać obrońca w kolorach przymusu. Jeśli teraz wychodzi 14 to przymus jest możliwy jeśli 13 – to niestety nie.

Podpowiada, czy otworzyć licytację po 3 pasach. Do liczby punktów dodaje się tutaj liczbę posiadanych kart w pikach. Gdy uzyskana suma jest mniejsza niż 15, należy spasować.

Otworzyć licytację czy nie? Dodaj swoje punkty do ilości kart w dwóch najdłuższych kolorach, jeśli suma jest większa od dwudziestu to masz otworzyć. W praktyce jeśli jest ładne 19 – też można otworzyć.

Jaki kontrakt po odpowiedzi pozytywnej Partnera np. 1 kier – 2 kier
Partner na zwykłe poparcie powinien mieć rękę z około 9-cioma lewami przegrywającymi.
Dodajemy więc nasze i jego lewy przegrywające i odejmujemy całość od 24.
Wynik daje nam liczbę lew, którą najprawdopodobniej weźmiemy w danym rozdaniu.
Np.: 24 – (5 LP + 9 LP) = 10 lew