Przejdź do treści

Karty:

trefle – clubs
kara – diamonds
kiery – hearts
piki – spades
bez atu – no trump
as – ace
król – king
dama – queen
walet – jack
blotka – small card/ low card
figura – honour
atut – trump
as karo – the ace of diamonds
10 trefl – the ten of clubs
duża-mała – high-low
kolory starsze – the major suits
kolory młodsze – the minor suits

Inne:

po partii – vulnerable
przed partią – non-vulnerable
lewa – trick
przeciwnik – oponent
sędzia – director

Zwroty:

Co oznacza 4 NT? – What is the 4NT call?
To jest Blackwood – It is Blackwood
0 lub trzy asy – none or three aces
Gramy Staymanem – We use Stayman
Licytujemy naturalnie – We bid naturally
Licytujemy sztucznie – We bid artificially
Licytujemy polskim WJ – We bid polish club/ our system is polish club
Bez starszej czwórki – Without a four-card major
Co znaczy ta odzywka? – What does the bid mean?
Małe karo, proszę – Small diamond, please

Jak Pan rozumie licytację Partnera – How do you understand your partner’s bidding?
Ile punktów ma partner? – How many points does your partner have?
Jak wistujecie? – How dou you lead?
Wistujemy naturalnie – we use standard leads
Wistujemy odwrotnie – Rissinow
Wistujemy odmiennie – 2nd4th
Czwarta najlepsza – the 4th (thourth) best
Jak zrzucacie? – What kind of signals/discards do you use?Licytacja:

licytacja/licytuj – bid
kontra – double
rekontra – redouble
kontra karna – penalty double
kontra wywoławcza – take-out
kontra negatywna – negative
skład dowolny – any distribution
ręka zrównoważona – balanced hand
ręka słaba – weak hand
ręka silna – strong hand
starsza piątka – a five-card major
forsujące do końcówki – game-forcing
forsujące na jedno okrążenie – one-round forcing
nieforsujące – non-forcing
do pasa – sign off
singleton – singleton
krótkość – shortage
dwukolorówka –  two-suiter
odzywka poza kolejnością – out of turn bid

Rozgrywka:

Zrzutka – discard
Zrzutki zachęcające – encouraging discards
Zrzutki zniechęcające – discouraging discards
zrzutki odwrotne – upside-down signals
sygnały ilościowe – length signals
zrzutka w kolor atutowy – trump signals
przebitka – ruff
wist/wistuj – lead
renons – void
fałszywy renons – revoke
nadróbka – overtrick
wpadka – undertrick
wpadka bez jednej – one down
wpadka bez dwóch – two down etc.

Rozmowa:

Turniej trwał 3 dni. – The tournament lasted three days.
Jak poszło? – How did it go?
Zajęlismy pierwsze (drugie, trzecie) miejsce – We finished in first (second, third) place.